Flipped classroom

Basisconcepten vanuit huis gecombineerd met face-to-faceactiviteiten die kritisch denken bevorderen

Samenwerking op Europese schaal is essentieel

Het ‘flipped classroom’-principe waarbij de theorie online kan worden bekeken, zal de verspreiding van kennis bevorderen

ESCAPE-onderzoek naar de behoeften vanuit het bedrijfsleven

Vragenlijst naar de behoefte aan exportvaardigheden vanuit voedingsbedrijven. Klik HERE. Online en als pdf beschikbaar

Praktische activiteiten

Coachingactiviteiten met salesprofessionals uit de voedingssector

Erasmus + Programme

De looptijd van het ESCAPE-project is 32 maanden. Mede gefinancierd door de Europese Commissie in het kader van het Erasmus+-programma. KA2 strategisch partnerschap op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding.

Het project wordt geleid door de ASSOCIATION NATIONALE DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES (ANIA) in samenwerking met vijf Italiaanse, Franse en Nederlandse onderwijsinstellingen en brancheorganisaties op het gebied van levensmiddelen en dranken.

Aim of the project

Het specifieke doel van het project is om een trainingsprogramma te ontwikkelen voor voedseltechnologiestudenten die interesse hebben in een baan bij een bedrijf in de levensmiddelen- en drankensector. Dit trainingsprogramma zal zijn gebaseerd op de behoeften van het bedrijfsleven en zal inspelen op de behoefte vanuit de levensmiddelen- en drankensector aan effectieve internationale salesmedewerkers die verstand hebben van voedseltechnologie.

Door het ontwikkelen van een intensieve opleiding gericht op salescompetenties voor voedseltechnologen biedt het ESCAPE-project afgestudeerden meer kans op een baan op Europees niveau. Zo komt dit programma zowel voedseltechnologiestudenten als levensmiddelenbedrijven ten goede.

ESCAPE EXPECTED RESULTS

Het ESCAPE-project heeft ten doel een innovatief trainingsprogramma voor sales- en bedrijfsgerelateerde competenties gericht op voedseltechnologiestudenten te ontwikkelen en het ontwikkelde trainingsprogramma te evalueren via een experimenteerfase in drie verschillende Europese landen (Frankrijk, Italië en Nederland).
De belangrijkste concrete projectontwikkelingen zijn:
- Een nieuwe trainingsmethodologie gebaseerd op het ‘flipped classroom’-principe.
- Een innovatief leerplatform voor de ESCAPE-training: het doel is dat het ESCAPE-platform in alle Europese landen zal kunnen worden gebruikt. Het programma is opgebouwd uit vier algemene modules en drie landspecifieke modules. Elke module behandelt de belangrijkste theoretische begrippen en zal worden aangevuld met enkele praktijkactiviteiten.
- Het theoretische gedeelte wordt afgesloten met een aantrekkelijke en praktijkgerichte training tijdens de befaamde voedingsbeurs SIAL: de studenten krijgen vijf dagen lang les en begeleiding van salesprofessionals uit de voedingssector en krijgen de kans om van elkaar te leren via coachingactiviteiten. Dit zal de kwaliteit en de effectiviteit van de training verbeteren. Daardoor zullen de studenten meer vertrouwen hebben als ze worden geconfronteerd met echte werksituaties en zullen ze ook beter in staat zijn om tot innovatieve oplossingen te komen. Dit zal uiteindelijk leiden tot een betere inzetbaarheid van de studenten.
- Demonstratiefase in Frankrijk, Italië en Nederland: er wordt een demonstratie gegeven in de drie hogeronderwijsinstellingen om de projectresultaten te evalueren en te promoten.
- In totaal zullen er zestig studenten (twintig per land) aan het programma kunnen deelnemen die een masteropleiding volgen op het gebied van levensmiddelentechnologie.