Partners

Click on the logos to see the contact person of the organisation

Naam Land Beschrijving

Association Nationale des Industries Alimentaires (Lead Applicant)

France

De Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA) is in 1968 opgericht in Parijs. De ANIA is een non-profitorganisatie volgens de bepalingen van de Franse “Association Loi 1901”. Onder de leden van deze organisatie bevinden zich 22 sectorfederaties van voedselverwerkende bedrijven en 22 regionale associaties uit de voedselverwerkende industrie inclusief hun leden: Franse levensmiddelen- en drankenbedrijven. De ANIA stelt zich ten doel de belangen te vertegenwoordigen van de voedselverwerkende industrie en de 12.500 bedrijven (97% mkb's) die in deze sector actief zijn. De activiteiten en thema's waar de ANIA zich mee bezighoudt zijn onder andere sociale zaken, onderwijs en beroepsopleiding, economie en export, handelsbetrekkingen, voeding en gezondheid, voedselveiligheid en -kwaliteit, duurzame ontwikkeling en onderzoek en innovatie. De ANIA fungeert als een verbindende schakel tussen professionals uit de voedselverwerkende industrie en andere gerelateerde professionals enerzijds, en de overheidsinstanties anderzijds.

INSTITUT SUPERIEUR D'AGRICULTURE RHONE ALPES I.S.A.R.A

France

Het ISARA-Lyon is een Franse hogeronderwijsinstelling die wordt gefinancierd door het Franse ministerie van Voedsel en Landbouw en die is geaccrediteerd door de Franse “Commission des Titres d’Ingénieur”. Het ISARA is lid van het FESIA-consortium (vier Franse particuliere hogeronderwijsinstellingen op het gebied van landbouw en voedingswetenschap). Met 104 vaste medewerkers en meer dan 200 academische en professionele docenten leidt het ISARA jaarlijks zo'n 900 studenten op (600 bachelor- en 300 masterstudenten). Het ISARA werkt samen met het ISEMA Institut Supérieur Européen de Management Agroalimentaire, een instituut dat is gespecialiseerd in het opleiden van toekomstige bedrijfsleiders en managers in de voedingsindustrie, logistiek en grootschalige distributie.

FEDERALIMENTARE SERVIZI SRL

Italy

Federalimentare Servizi s.r.l. werkt actief samen met de belangrijkste Italiaanse universiteiten en onderzoekscentra, waaronder het INRAN, het Istituto Superiore di Sanità, het ENEA, de universiteit van Bologna, de universiteit van Napels Federico II, de universiteit van Milaan en de universiteit van Perugia. Dit zijn de belangrijkste stakeholders die betrokken zijn bij de projecten waaraan Federalimentare Servizi s.r.l. deelneemt. Federalimentare Servizi s.r.l. is verantwoordelijk voor het secretariaat van het Italian Technology Platform (ITP) “Italian Food For Life”, dat kan worden beschouwd als een output van het vruchtbare en belangrijke werk van het European Technology Platform (ETP) “European Food for Life”. Daarom werkt Federalimentare Servizi s.r.l. samen met de prestigieuze partners van het ITP.

Università degli Studi di Torino

Italy

De universiteit van Turijn (UNITO) is een openbare hogeronderwijsinstelling die moderne opleidingen aanbiedt die voldoen aan de principes van de Bolognaverklaring, evenals officiële postdoctorale opleidingen die onderhevig zijn aan strenge kwaliteitscontrolesystemen. De UNITO biedt 131 curricula aan en telt 67008 studenten, waarvan er 1835 een studie volgen op het gebied van landbouw en levensmiddelentechnologie. Het is de zesde grootste universiteit in Italië. Het personeel bestaat uit 3519 docenten en onderzoekers en 1953 administratieve en facilitaire medewerkers. Negen procent van de studenten is afkomstig uit het buitenland. De UNITO is betrokken bij verschillende internationale netwerken, ook in de context van Europese programma's zoals de kaderprogramma's voor onderzoek en ontwikkeling, het programma “Een leven lang leren” en het Tempus-programma. De universiteit heeft zo'n 880 bilaterale overeenkomsten met partneruniversiteiten in het kader van het Erasmus-programma en 500 formele overeenkomsten met internationale universiteiten buiten het Erasmus-programma om.

TKI Agri & Food

Netherlands

TKI Agri&Food is een Nederlandse stichting die de onderzoeks- en innovatieactiviteiten in de gehele agri- en foodketen organiseert. Dit gebeurt volgens het ‘triple helix’-model (samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs en overheid) en op het gebied van fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en valorisatie. Doordat er fte’s worden ingehuurd bij ondersteunende organisaties is het aantal medewerkers zeer beperkt. De agenda die wordt uitgevoerd, is het zogenaamde Innovatiecontract (www.tki-agrifood.nl/downloads) met elf roadmaps die de volgende onderwerpen beslaan: tot waarde brengen van zijstromen, resource-efficiency, duurzame handel, veehouderij, keten- en marktinnovaties, menselijke gezondheid, producttechnologie, voedselveiligheid, productietechnologie, consumentenwetenschappen en internationalisering.

WAGENINGEN UNIVERSITY

Netherlands

Wageningen University & Research richt zich op fundamenteel, toepassingsgericht en toegepast onderzoek binnen het domein “gezonde voeding en leefomgeving”. De zes onderzoekscholen borgen de wetenschappelijke kwaliteit van Wageningen University & Research. Een van de afdelingen van Wageningen University & Research is de afdeling Maatschappijwetenschappen, die eenentwintig leerstoelgroepen telt op het gebied van economie, management, sociologie en milieuwetenschappen. De leerstoelgroepen Marktkunde en Consumentengedrag, en Bedrijfskunde nemen deel aan dit initiatief. In het studiejaar 2018/2019 studeerden er 12000 studenten aan Wageningen University, waarvan 4000 internationale studenten van meer dan 100 verschillende nationaliteiten. Daarnaast waren er 2000 PhD-studenten die een promotietraject volgden binnen de organisatie.